Informatie

Dorpshuis Peize e.o. is opgericht in november 2012. In augustus 2013 hebben we het opgeknapte pand “de Essen” in gebruik genomen als dorpshuis. Vanaf het begin de ingebruikname van “de Essen” zijn al bestaande activiteiten gecontinueerd en zijn er nieuwe activiteiten ontwikkeld. De reacties van de huurders en gebruikers worden jaarlijks geïnventariseerd en zijn positief. In maart 2014 is de Bibliotheek Peize van start gegaan in de centrale hal. Als u een afspraak wilt maken stuur dan een email of bel op maandag tot en met donderdag tussen 9 en 10 uur naar het Dorpshuis.

Als mensen ideeën hebben of een bijdrage willen leveren (in welke vorm dan ook) dan kunnen zij contact opnemen met iemand van het bestuur. Alle hulp is welkom. De intentie van het bestuur is om het Dorpshuis Peize een laagdrempelige ontmoetingsplek te laten zijn voor alle inwoners van Peize en omgeving.

Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met:  info@dorpshuispeize.nl