mei 22

Nieuwe website

Dorpshuis Peize

Dit is de nieuwe website van Dorpshuis Peize. We zijn druk bezig om het dorpshuis onder te brengen in De Essen. Dat betekent dat nagenoeg alle huidige activiteiten vanuit De Esrank en de bestaande activiteiten in De Essen vanaf september 2013 in het Dorpshuis in De Essen hun vervolg krijgen. Naar verwachting zal vanaf half juni een interne verbouwing plaats vinden in De Essen om alle activiteiten in het Dorpshuis te kunnen laten plaatsvinden.

De eerste prioriteit ligt op dit moment bij het samenvoegen van beide locaties en het opstarten van het nieuwe activiteitenseizoen. In het najaar van 2013 willen we verder vorm geven aan andere activiteiten in het Dorpshuis. Als mensen ideeën hebben of een bijdrage willen leveren (in welke vorm dan ook) dan kunnen zij contact opnemen met iemand van het bestuur.

Alle hulp is welkom. De intentie van het bestuur is om het Dorpshuis Peize een laagdrempelige ontmoetingsplek te laten zijn voor alle inwoners van Peize en omgeving.

Op dit moment is de website van dorpshuis Peize nog onder constructie. Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met: dorpshuispeize@gmail.com