jun 19

Verbouwing de Essen is gestart

Verbouwing De Essen tot Dorpshuis Peize

Afgelopen maandag (17 juni) is gestart met de verbouw van De Essen tot Dorpshuis Peize. Naast achterstallig onderhoud wordt de centrale hal verruimd, zodat er voldoende ruimte is voor ontmoeting. Tevens wordt er rekening mee gehouden dat de bibliotheek op termijn haar onderkomen zoekt in het nieuwe Dorpshuis. Het vroegere jeugdhonk krijgt een grote opknapbeurt en wordt een multifunctionele biljartzaal. Straks kan daar zowel in verenigingsverband als individueel gebiljart worden. Na de verbouwing en de verhuizing vanuit De Esrank zal het Dorpshuis Peize vanaf de 1e week van september gereed zijn om alle groepen en activiteiten vanuit De Esrank en De Essen onderdak te bieden. De lessen van het ICO  de komende weken (klarinet, piano en gitaar) worden in verband met de verbouwing tijdelijk in De Esrank gegeven.

mei 22

Nieuwe website

Dorpshuis Peize

Dit is de nieuwe website van Dorpshuis Peize. We zijn druk bezig om het dorpshuis onder te brengen in De Essen. Dat betekent dat nagenoeg alle huidige activiteiten vanuit De Esrank en de bestaande activiteiten in De Essen vanaf september 2013 in het Dorpshuis in De Essen hun vervolg krijgen. Naar verwachting zal vanaf half juni een interne verbouwing plaats vinden in De Essen om alle activiteiten in het Dorpshuis te kunnen laten plaatsvinden.

De eerste prioriteit ligt op dit moment bij het samenvoegen van beide locaties en het opstarten van het nieuwe activiteitenseizoen. In het najaar van 2013 willen we verder vorm geven aan andere activiteiten in het Dorpshuis. Als mensen ideeën hebben of een bijdrage willen leveren (in welke vorm dan ook) dan kunnen zij contact opnemen met iemand van het bestuur.

Alle hulp is welkom. De intentie van het bestuur is om het Dorpshuis Peize een laagdrempelige ontmoetingsplek te laten zijn voor alle inwoners van Peize en omgeving.

Op dit moment is de website van dorpshuis Peize nog onder constructie. Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met: dorpshuispeize@gmail.com