jun 19

Verbouwing de Essen is gestart

Verbouwing De Essen tot Dorpshuis Peize

Afgelopen maandag (17 juni) is gestart met de verbouw van De Essen tot Dorpshuis Peize. Naast achterstallig onderhoud wordt de centrale hal verruimd, zodat er voldoende ruimte is voor ontmoeting. Tevens wordt er rekening mee gehouden dat de bibliotheek op termijn haar onderkomen zoekt in het nieuwe Dorpshuis. Het vroegere jeugdhonk krijgt een grote opknapbeurt en wordt een multifunctionele biljartzaal. Straks kan daar zowel in verenigingsverband als individueel gebiljart worden. Na de verbouwing en de verhuizing vanuit De Esrank zal het Dorpshuis Peize vanaf de 1e week van september gereed zijn om alle groepen en activiteiten vanuit De Esrank en De Essen onderdak te bieden. De lessen van het ICO  de komende weken (klarinet, piano en gitaar) worden in verband met de verbouwing tijdelijk in De Esrank gegeven.