Laatste update: 30 augustus 2021


Uitgangspunten

 1. Het Dorpshuis is er voor iedereen in Peize e.o.
 2. Het Dorpshuis heeft geen winstdoelstelling.
 3. Het Dorpshuis biedt een goed onderhouden locatie binnen het dorp.
 4. Het Dorpshuis is voor culturele en sociaal-maatschappelijke activiteiten van het dorp en niet voor commerciƫle activiteiten of voor activiteiten die concurreren met lokale ondernemingen.
 5. We werken binnen het Dorpshuis zoveel mogelijk vanuit zelfsturing en gaan uit van vertrouwen.
 6. We hebben huisregels, zodat we het met elkaar gezellig houden.

 

Huurders

 1. Huurders kunnen in het Dorpshuis culturele en sociaal-maatschappelijke activiteiten opzetten en vormgeven.
 2. Huurders zijn medeverantwoordelijk voor het in stand houden van de voorzieningen van het Dorpshuis, gaan verantwoordelijk met het materiaal om en laten de ruimtes achter zoals ze deze hebben aangetroffen.
 3. Huurders krijgen half jaarlijks de mogelijkheid om in te tekenen voor gebruik van het Dorpshuis voor een vast dagdeel of een aantal uren.
 4. Huurders krijgen een vaste ruimte toegewezen. Incidenteel gebruik van leegstaande ruimtes door vaste huurders is zonder kosten en in overleg met het bestuur mogelijk. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
 5. Gereserveerde, maar niet gebruikte ruimten, worden in rekening gebracht, tenzij dit minimaal twee werkdagen voorafgaand aan de activiteit is gemeld.
 6. Voor het op structurele basis gebruiken van niet-gehuurde en leegstaande ruimtes door vaste huurders, kunnen kosten in rekening worden gebracht.
 7. In geval van verzoeken voor eenmalig gebruik ( bijv. als stemlokaal of voor evenementen) van een ruimte, overlegt het bestuur met de vaste huurder en neemt vervolgens een besluit over het verzoek.

 

Vrijwilligers

 1. Er zijn vrijwilligers die helpen bij bepaalde taken en klussen nodig voor het beheer en de instandhouding van het Dorpshuis.
 2. Vrijwilligers kunnen zonder kosten en in overleg met het bestuur gebruik maken van voorzieningen van het Dorpshuis. Hierbij geldt dat de activiteiten van de huurders voorgaan.

 

Bestuur

Er is een bestuur. Het bestuur is verantwoordelijk voor

 • Besturen en beleid Dorpshuis
 • Externe contacten
 • Onderhoud
 • PR en media
 • Contracten huurders
 • FinanciĆ«n
 • Werven vrijwilligers
 • Sleutelbeheer

 

Dagelijks beheer

De beheerder(s) regelen de bezetting en werkverdeling. Onder het dagelijks beheer van het Dorpshuis wordt o.a. begrepen:

 • Gastvrouw/-man rol vervullen
 • Dagelijkse check op staat gebouw en zalen
 • Inplannen van activiteiten
 • Toewijzen tijden/zalen
 • Licht administratief werk (post, mail, data voor facturatie)
 • Voor zover nodig openen en afsluiten van gebouw voor huurders
 • Ontvangen leveranciers
 • Voorraadbeheer
 • Buitenruimte netjes houden, blad/sneeuw ruimen, containers bij de weg zetten

 

Klein (periodiek) onderhoud

Vrijwilligers kunnen worden ingezet voor klein periodiek onderhoud. Hieronder wordt verstaan:

 • Vloeren (laten) behandelen
 • Kleine reparaties aan materiaal zoals stoelen/tafels
 • Onderhoud en reparatie elektrische apparaten
 • Dak schoonmaken

 

Onvoorzien

In situaties waarin dit beleid niet voorziet, beslist het bestuur.