Vanaf 11 september – Theaterlessen voor 12+

Wil jij ook theater leren spelen? Dat kan in het Dorpshuis Peize! 

Theaterdocente Lotte Schoemaker van Leshuis van het Noorden start in Peize een theaterlesgroep voor 12+
Op de maandagavond van 18.30 – 20.00 uur worden de lessen gegeven. De eerste les staat gepland voor maandag 11 september
Opgave gaat via info@leshuisvanhetnoorden.nl

Meer info:  dorpshuispeize.nl/theater