Het Dorpshuis Peize hanteert 2 soorten tarieven voor het incidenteel huren van zalen. Onderstaande tarieven gelden per 1 januari 2022.

WELZIJNSACTIVITEITEN

ZAAL TARIEF PER UUR (€) TARIEF PER DAGDEEL (€)
Grote zaal 12,50 30,00
Kleine zaal 10,00 25,00
Biljartzaal 10,00 20,00
Muziekzaal 10,00 25,00

 

NIET-WELZIJNS / COMMERCIËLE ACTIVITEITEN

ZAAL TARIEF PER UUR (€) TARIEF PER DAGDEEL (€)
Grote zaal 30,00 60,00
Kleine zaal 25,00 50,00
Biljartzaal 25,00 50,00
Muziekzaal 25,00 50,00

 

TOELICHTING

  • Een dagdeel bestaat uit 4 uur.
  • Het uurtarief geldt voor een geheel aantal uren.
  • Het eerste kwartier van het 1e uur en van het 2e uur wordt niet in rekening gebracht: 1:15 uur wordt als 1 uur berekend. 2:15 uur als 2 uur.
  • Er wordt in hele uren gefactureerd en naar boven afgerond, bijvoorbeeld 1,5 uur wordt berekend als 2 uur.
  • Indien voor een activiteit opbouw en/of afbouw benodigd is, dient dat binnen het gehuurde tijdsblok gedaan te worden.
  • Het bestuur kan een starterskorting toekennen van maximaal 40% voor structurele niet-commerciële activiteiten voor het eerste jaar.
  • Voor een eenmalige huur door een organisatie is de commerciële prijs van toepassing.
  • Er geldt een staffelkorting op de huurprijs voor vaste gebruikers. De korting is afhankelijk van de huurfrequentie per week. Deze zijn op aanvraag beschikbaar bij het bestuur.
  • Het welzijns-tarief geldt voor sociale/culturele-maatschappelijke activiteiten gericht op Peize e.o. Voor overige activiteiten geldt het commerciële tarief.