Stichting Dorpshuis Peize e.o. is opgericht in november 2012 omdat WIN (Welzijn in Noordenveld) niet langer haar activiteiten kon voortzetten. Met deze stichting is het voortbestaan van het dorpshuis zeker gesteld. In augustus 2013 is het opgeknapte pand “de Essen” in gebruik genomen als dorpshuis. Sindsdien is er veel in het werk gesteld om van het dorpshuis een succes te maken. En dat is gelukt. Er zijn inmiddels veel inwoners uit Peize en omgeving die ons dorpshuis weten te vinden, aangetrokken door de vele activiteiten die er wekelijks plaatsvinden.

Doelstelling

De doelstelling van de stichting luidt: De intentie van het bestuur is om het Dorpshuis Peize een laagdrempelige ontmoetingsplek te laten zijn voor alle inwoners van Peize en omgeving. In gewoon Nederlands betekent dit dat we letterlijk en figuurlijk ruimte willen bieden aan alle Peizenaren om elkaar te ontmoeten en leuke dingen te doen met elkaar.

Vrijwilligers

Behalve de schoonmaak wordt het hele dorpshuis gerund door vrijwilligers:

  • Het Bestuur bestaat uit Robert Fledderus (voorzitter), Martha Buitenkamp (secretaris) en Karin Strijbos (penningmeester).
  • De Administratie beantwoordt binnenkomende mail, maakt roosters voor het beheer, handelt lopende zaken af en is momenteel maandagmiddag en woensdagmorgen aanwezig. Wij zijn nog op zoek naar versterking!!
  • De Beheerders zijn de mensen die de zalen klaarzetten voor de diverse groepen gebruikers en ze zorgen voor de koffie en thee en eventueel andere bardiensten.
  • De Klusgroep zorgt voor het lopende onderhoud van het gebouw en heeft een heel stel rechter handen.
  • Andere vrijwilligers organiseren wekelijks en maandelijks activiteiten in het dorpshuis zoals knutselen voor kids, koersbal, dorpsplein, ouderensoos en creavol.
  • De Activiteitencommissie houdt zich bezig met het organiseren van feestelijke evenementen. De Halloween party voor de kinderen, de QUIZZZ, de ladiesbingo en de MidZomerAvondBridgedrive beginnen al bijna een traditie te worden. Deze evenementen worden altijd aangekondigd in de agenda en via de lokale media.

Als dorpshuis zijn we structureel op zoek zijn naar vrijwilligers. Als u er voor voelt om iets te betekenen in het dorpshuis, dan horen we het graag! Behalve de activiteiten die de vrijwilligers organiseren is er nog meer te doen in het dorpshuis. Allerlei organisaties uit (de directe omgeving van) Peize huren een zaal voor hun activiteiten. Voorbeelden daarvan zijn de biljartclub de Essen, zang- en muziekles, allerlei beweegactiviteiten en HIP (Huiswerk Instituut Peize). Een overzicht van de alle activiteiten die in het dorpshuis plaatsvinden kunt u vinden in de rubriek activiteiten.

Voor meer informatie over de uitgangspunten, onze huisregels en werkwijze verwijzen we naar ons Beleid.